+48 77 442 54 04 | +48 533 342 013 ul. Tadeusza Kościuszki 20/4, Opole
Śledź nas:

Baza wiedzy prawniczej

Piszemy o tym w czym jesteśmy najlepsi.
Prawo to nasz konik i tym zagadnieniem chcemy się dzielić.

Jak przeciwdziałać przewlekłości postępowania egzekucyjnego ?

Uzyskanie tytułu wykonawczego przez wierzyciela stanowi pierwszy krok na drodze do odzyskania przysługujących mu wierzytelności. Bardzo często zdarza się jednak, że samo orzeczenie Sądu nakazujące dłużnikowi […]

TSUE potwierdził: rekompensata należy się od każdej opóźnionej płatności

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku zapadłym dnia 1 grudnia 2022 r., sygn. akt C-419/21 potwierdził, że w rozumieniu unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych […]