Poznaj nas bliżej

Nasza Kancelaria to zespół radców prawnych,
których wspierają doświadczeni prawnicy i asystenci.

Zespół kancelarii to grupa
osób pracująca na sukces klienta

KIM JEST RADCA PRAWNY

Radca prawny to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, zdała pozytywnie egzamin zawodowy na radcę prawnego oraz uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Zasady wykonywania naszego zawodu reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Wykonujemy nasz zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

Co więcej, jesteśmy obowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W Kancelarii zajmujemy się świadczeniem pomocy prawnej w wielu dziedzinach, a nasze zadania polegają w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, dokumentów oraz występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

DODATKOWE UPRAWNIENIA

Jako radcowie prawni od 1 lipca 2015 r. mamy też możliwość pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Zespół

Radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych Michalak i Partnerzy Sp. p. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1979 r. W latach 1980-1983 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 1986 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski i uzyskała wpis na listę radców prawnych. Od 1997 r. świadczy pomoc prawną na własny rachunek. Specjalizuje się m. in. w prawie handlowym, cywilnym i prawie pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prywatnym sektorze ubezpieczeniowym oraz biznesie. Bierze bezpośredni udział w obsłudze prawnej dużych spółek z branży metalurgicznej. Organizuje procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw.

Anna Michalak

Radca prawny

Radca prawny. Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu w latach 2002-2006. W kręgu jego zawodowych zainteresowań pozostają procedura cywilna oraz prawo cywilne, gospodarcze i handlowe. Specjalizuje się w procesach sądowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Michalak i Partnerzy Sp. p. Tytan pracy. Prywatnie pasjonat sportu i ambitnej muzyki elektronicznej. Uwielbia podróże oraz jazdę na rowerze górskim i narciarstwo alpejskie. Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.

Mariusz Michalak

Radca prawny

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W kręgu jego zainteresowań pozostaje w szczególności prawo administracyjne oraz gospodarcze. Swoją najbliższą przyszłość wiąże z aplikacją radcowską. Fan muzyki rockowej. Wolne chwile spędza na śledzeniu rozgrywek europejskich lig piłkarskich.

Damian Brodacki

Aplikant radcowski