Wynagrodzenie

Proponujemy Państwu następujące sposoby rozliczania za świadczone usługi:

 

RYCZAŁT MIESIĘCZNY

Jest to system polegający na prowadzeniu obsługi prawnej w oparciu o stałe wynagrodzenie miesięczne ustalone z Klientem (ryczałt). Stworzony on został z myślą o klientach biznesowych i instytucjonalnych, którzy czują potrzebę stałego wsparcia w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakres usługi wchodzi:

 • stałe doradztwo prawne – świadczone osobiście, jak i drogą elektroniczną,
 • opiniowanie umów, kontraktów oraz innych przedłożonych dokumentów,
 • spotkania w Państwa siedzibie lub siedzibie Kancelarii – celem omówienia bieżących zagadnień związanych z prowadzoną obsługą prawną oraz przekazania kolejnych spraw,
 • windykacja należności od kontrahentów Klienta,
 • zastępstwo prawne przed organami administracyjnymi, podatkowymi i innymi,
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych.

Nasze oczekiwania co do minimalnej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego są elastyczne i uzależnione przede wszystkim od zakresu zlecenia. Wysokość stawki wynagrodzenia miesięcznego ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od wielu czynników takich jak:

 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • stopień skomplikowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy,
 • siedziba przedsiębiorcy i miejsce lokalizacji oddziałów zewnętrznych,
 • wybrana forma współpracy (możliwość obsługi w siedzibie Klienta),
 • przewidywana miesięczna ilości zlecanych spraw.

Stawka ryczałtu określana jest po zapoznaniu się ze specyfiką działalności Klienta oraz jego otoczenia biznesowego, zagadnieniami tematycznymi związanymi z jego działalnością oraz zgłaszanymi przez Klienta potrzebami. Ze swojej strony proponujemy nieprzekraczający trzech miesięcy okres próbny, po którym możliwa jest renegocjacja ustalonej kwoty, z uwzględnieniem ilości, zakresu oraz stopnia skomplikowania i czasochłonności spraw powierzonych Kancelarii. Dodatkową zaletą takiej formy współpracy jest zawarta w cenie pełna obsługa wszystkich procesów sądowych i egzekucyjnych, za przyjęcie i prowadzenie których Klient nie ponosi dodatkowych opłat.

 

OPŁATA ZA SPRAWĘ

Inną możliwością jest zawieranie każdorazowej umowy do konkretnej sprawy lub jej etapu. To rozwiązane stworzone zostało zarówno z myślą o klientach biznesowych i instytucjonalnych, a także indywidualnych.

Na wynagrodzenie składają się wówczas następujące elementy:

 • wynagrodzenie wstępne – za przyjęcie sprawy do rozpoznania i prowadzenia (kwota jest ustalana po wstępnej analizie stopnia zawiłości sprawy oraz określeniu wstępnej ilości czasu pracy, niezbędnego do jej prowadzenia),
 • zastępstwo procesowe – zależne od postanowienia Sądu,
 • zastępstwo egzekucyjne – zależne od postanowienia Komornika,
 • wynagrodzenie windykacyjne – % od sumy kwot wyegzekwowanych od strony przeciwnej.

W zakres tej usługi wchodzi prowadzenie sprawy od przyjęcia do zakończenia jej etapu lub całkowitego jej zakończenia (w zależności od warunków umownych), tj. reprezentacja strony w postępowaniu sądowym I lub/i II instancji, postępowaniu egzekucyjnym, administracyjnym, przed organami administracji publicznej, a także innymi.

 

OPŁATA ZA CZYNNOŚĆ

Ten sposób rozliczania się z Klientem opiera się na ustaleniu wynagrodzenia za wykonanie konkretnej, zleconej przez niego czynności. Proponujemy go z myślą o klientach indywidualnych, którzy potrzebują zastąpienia ich w konkretnych sprawach, mających na celu ustabilizowanie ich sytuacji prawnej. Kwota wynagrodzenia za czynność określona jest z góry i nie wymaga dokonywania przez Klienta w toku sprawy żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu. Do takich czynności należą:

 • doradztwo prawne, opiniowanie umów i innych dokumentów, a także stosowna reprezentacja – koszt każdorazowo negocjowany, uzależniony m. in. od skali trudności oraz czasochłonności poszczególnych czynności – wstępnie proponujemy ustalenie wynagrodzenia w oparciu o stawkę za godzinę pracy i liczbę faktycznie przepracowanych godzin lub stawkę ryczałtową za konkretną czynność;
 • zastępstwo procesowe – koszt każdorazowo negocjowany w oparciu o aktualne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Sprawami do jakich może mieć zastosowanie ten system są np.:

 • postępowania spadkowe,
 • sprawy rozwodowe,
 • tworzenie umów,
 • rejestracja spółki prawa handlowego,
 • zmiany w KRS,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, itp.

Przy prowadzeniu spraw sądowych oprócz stałych stawek minimalnych określonych przez Ministra Sprawiedliwości dopuszczamy także możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy (success fee).

 

Wybór formy rozliczeń z Kancelarią zawsze zależy od Klienta i może być wielokrotnie zmieniany tak, aby w danym momencie był dostosowany do jego aktualnych potrzeb.

 

Cena porady prawnej jest indywidualnie konsultowana z Klientem i uzależniona od stopnia skomplikowania problemu.

 

MAPA DOJAZDOWA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
×