Michalak Windykacja

Zrównoważone przedsiębiorstwo to terminowe przepływy pieniężne.
Pomagamy klientom zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Michalak windykacja

Odzyskaj z nami
swoje należności

Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej każdego przedsiębiorstwa zależy od zrównoważonego i terminowego przepływu środków finansowych, na który niebagatelny wpływ ma skuteczność egzekwowania płatności od kontrahentów.

Przebieg windykacji

 • kompleksowa analiza dokumentacji przed skierowaniem na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego,
 • sporządzanie pozwów o zapłatę oraz wniosków
  egzekucyjnych,
 • kompleksowe reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • monitoring przepływu składników majątkowych osób zadłużonych oraz stały kontakt z organami egzekucyjnymi,
 • innowacyjne metody przy poszukiwaniu majątku dłużnika oraz prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

 

My robimy przewagę po stronie klienta

 • nasza Kancelaria uzyskuje ponad 90 % skuteczność w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzimy skuteczne postępowania egzekucyjne zarówno w stosunku do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych,
 • wykorzystujemy innowacyjne metody przy poszukiwaniu majątku dłużnika,
 • stale monitorujemy przepływ składników majątkowych osób zadłużonych,
 • podejmujemy szereg niestandardowych procedur mających na celu odzyskanie należności.

Egzekucja płatności od kontrahentów

 

Pomimo spadku udziału firm, które spodziewają się wzrostu problemów z regulowaniem zobowiązań przez swoich klientów w nadchodzących miesiącach, podkreślić należy, iż wskaźnik ten w dalszym ciągu znajduje się powyżej średniej z okresu ostatnich trzech lat.

 

Wierzyciele pokrzywdzeni nieuczciwymi działaniami kontrahentów winni jednak pamiętać, że istnieje cały szereg instrumentów prawnych, które mogą pomóc im odzyskać utracone należności i należycie zabezpieczyć interesy prowadzonej działalności. W tym przypadku zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!