Michalak Prawo

Zobacz w czym specjalizuje się nasza kancelaria.
Doświadczenie pozwoliło nam wyspecjalizować wiele obszarów prawnych.

Prawo cywilne

Usługi świadczone przez nas obejmują wszelkie kwestie związane z prawem cywilnym. W zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego sporządzamy i opiniujemy pisma oraz wszelkie umowy powszechnie występujące w obrocie cywilnym.

Prawo korporacyjne

Analizy prawne spółek prawa
handlowego, doradztwo
oraz sporządzanie umów, aktów
założycielskich i wszelkich
dokumentów wymaganych
do założenia i prowadzenia
działalności.

Prawo gospodarcze
i handlowe

W naszej działalności świadczymy obsługę prawną spółek prawa handlowego od momentu ich założenia, poprzez bieżącą działalność, aż do momentu ich ewentualnej likwidacji.

Prawo medyczne
i ochrona zdrowia

Analiza prawna dokumentacji medycznej, doradztwo oraz reprezentacja lekarzy i pacjentów, kompleksowa obsługa prawna placówek medycznych, reprezentacja placówek medycznych.

Prawo rodzinne

kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o: separację, rozwód, alimenty, przysposobienie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem itp.

Nieruchomości

Doradzamy Klientom we wszystkich aspektach obrotu nieruchomościami i projektów inwestycyjnych. Pomoc prawna świadczona przez prawników Kancelarii obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych.

Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych

Usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych w zakresie szeroko pojętych spraw pracowniczych. Pomoc prawna świadczona przez nas w zakresie prawa pracy skierowana jest również do pracodawców.

Prawo nowych
technologii

Prowadzimy wszechstronną działalność doradczą w zakresie zagadnień prawa telekomunikacyjnego – zarówno od strony regulacyjnej, jak i komercyjnej.

Ochrona danych
osobowych

Kompleksowy audyt prawny przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przygotowywanie raportu z analizy ryzyka, stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych osobowych.

Prawo karne

Oferujemy reprezentację już na etapie postępowania przygotowawczego, poprzez wszystkie instancje postępowania sądowego, a kończąc na postępowaniu wykonawczym.

Prawo budowlane
i inwestycyjne

Doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych, doradztwo w procesie zamówień publicznych, analizę stanu prawnego nieruchomości, negocjacje z wykonawcami robót budowlanych, przygotowanie umów.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I RESTRUKTURYZACYJNE

Kompleksowe analizy prawne pod kątem możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, doradztwo, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości itp.

Prawo podatkowe

Kompleksowe usługi w zakresie prawa podatkowego, jak również prawa celnego i dewizowego. Pomoc prawna obejmuje tworzenie najbardziej optymalnych struktur podatkowych.

Prawo administracyjne
i samorządowe

Posiadamy duże doświadczenie w dziedzinie prawa administracyjnego. Świadczona pomoc prawna obejmuje cała sferę kontaktów podmiotów gospodarczych z organami administracji publicznej i samorządowej.

Fundacje
i stowarzyszenia

Doradztwo oraz analizy prawne pod kątem tworzenia i funkcjonowania Fundacji i Stowarzyszeń. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nowych podmiotów oraz rejestracja późniejszych zmian, kompleksowa obsługa prawna Fundacji i Stowarzyszeń.

Prawo rolne

Kompleksowe analizy prawne oraz doradztwo związane ze szczególnymi rodzajami produkcji rolno-spożywczej, paszowej i hodowlanej. Obsługa prawna podmiotów działających w szeroko pojętej branży rolno-spożywczej.