Prawo cywilne

W zakres prawa cywilnego wchodzi szereg regulacji, które na co dzień mogą nastręczać sporo trudności. Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego i konsumenckiego. Prawnicy reprezentują klientów w sprawach związanych z prawem nieruchomości, dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień, a także windykacją należności. Oferujemy wsparcie podczas przygotowywania pism i wniosków, apelacji oraz skarg kasacyjnych. Pełnimy rolę mediatora w trakcie zawierania ugody między stronami konfliktu. Doradztwo obejmuje również pomoc w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych.

 

Prawo rodzinne

Pomoc prawna i prowadzenie spraw sądowych dotyczących:

 • separacji,
 • rozwodów,
 • obowiązku alimentacyjnego,
 • pozbawienia lub powierzenia władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami,
 • podziału majątku wspólnego między małżonkami,
 • sporządzania majątkowych umów małżeńskich.

Sprawy spadkowe

Pomoc prawna i reprezentowanie w postępowaniach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o unieważnienie testamentu,
 • o zachowek,
 • w przedmiocie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • w przedmiocie podatku od spadków i darowizn (zwolnienie od podatku od spadku),
 • w przedmiocie ujawnienia w księdze wieczystej nieruchomości zmian własnościowych wynikających z przeprowadzonego postępowania spadkowego.

W sprawach tych sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne i inne konieczne pisma.

Nieruchomości - własność, najem i eksmisje

Doradztwo w tej dziedzinie zawiera:

 • analizę i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wszelkie sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych,
 • kwestie nabywania i zbywania nieruchomości (umowy przedwstępne i akty notarialne),
 • analizę i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • analizę i opracowywanie umów najmu, dzierżawy, służebności przesyłu,
 • wszelkie zagadnienia dotyczące najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych,
 • wszelkie zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją nieruchomościami.

Ponadto, udzielamy pomocy prawnej i reprezentujemy w sprawach o:

 • naruszenie posiadania,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości, podział nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • ustanowienie służebności przesyłu (przewody wysokiego napięcia nad gruntem, studzienki, stacje transformatorowe, skrzynki telekomunikacyjne, rozdzielnie na gruncie stanowiącym prywatną własność),
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • wstąpienie w stosunek najmu,
 • zapłatę zaległego czynszu i opłat eksploatacyjnych za lokale,
 • uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • eksmisję.

W sprawach tych sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne i inne konieczne pisma.

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, w tym:

 • za szkody na mieniu i osobie,
 • z wypadków komunikacyjnych AC, OC, NNW,
 • z wypadków przy pracy,
 • z wypadków w gospodarstwie rolnym,
 • z tytułu utraty (śmierci) osób najbliższych,
 • za szkody wyrządzone na nieruchomości prywatnej,
 • za doznaną krzywdę,
 • za błędy w sztuce lekarskiej,
 • dochodzenie zwrotu kosztów leczenia, utraconych zarobków, kosztów pogrzebu,
 • renty odszkodowawczej z tytułu utraconych dochodów,
 • reprezentujemy pokrzywdzonego lub jego rodzinę w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku.

Windykacja należności - postępowanie egzekucyjne, w tym:

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie wcześniej uzyskanego tytułu wykonawczego i reprezentowanie przed komornikiem sądowym,
 • pomoc prawna i reprezentowanie wierzycieli,
 • pomoc prawna i reprezentowanie dłużników,
 • negocjacje dłużnika z wierzycielem,
 • skargi na czynności komornika.

Prawo konsumenckie

Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej,
 • ochronę konsumenta,
 • niedozwolone klauzule umowne,
 • kredyty konsumenckie,
 • roszczenia z gwarancji i rękojmi.

Inne sprawy cywilne

Pomagamy w sporządzaniu pism:

 • pozwów o zapłatę,
 • sprzeciwów od nakazów zapłaty,
 • zarzutów od nakazów zapłaty.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach:

 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o ustalenie prawa własności,
 • dotyczących umowy darowizny i odwołania darowizny,
 • o uznanie umowy za bezskuteczną,
 • o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,
 • zawarcia ugody (prowadzimy mediację).
MAPA DOJAZDOWA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.