Honorarium

Proponujemy Państwu następujące sposoby rozliczania za świadczone usługi:

 

RYCZAŁT MIESIĘCZNY

Jest to system polegający na prowadzeniu obsługi prawnej w oparciu o stałe wynagrodzenie miesięczne ustalone z Klientem (ryczałt). Stworzony on został z myślą o klientach instytucjonalnych, którzy czują potrzebę stałego wsparcia w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakres usługi wchodzi:

 • stałe doradztwo prawne – świadczone przez prawników zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną,
 • opiniowanie umów, kontraktów oraz innych przedłożonych dokumentów,
 • spotkania w Państwa siedzibie lub siedzibie Kancelarii – celem omówienia bieżących zagadnień związanych z prowadzoną obsługą prawną oraz przekazania kolejnych spraw. Czynność wykonywana jest przez radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego,
 • windykacja należności od kontrahentów Klienta,
 • zastępstwo prawne przed organami administracyjnymi, podatkowymi i innymi,
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych.

Nasze oczekiwania co do minimalnej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego są elastyczne i uzależnione przede wszystkim od zakresu zlecenia. Wysokość stawki wynagrodzenia miesięcznego ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od wielu czynników takich jak:

 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • stopnia skomplikowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy,
 • siedziby przedsiębiorcy i miejsc lokalizacji oddziałów zewnętrznych,
 • wybranej formy współpracy (możliwość obsługi w siedzibie obsługiwanej spółki),
 • przewidywanej miesięcznej ilości zlecanych spraw.

Stawka ryczałtu określana jest po zapoznaniu się ze specyfiką działalności Klienta oraz jego otoczenia, zagadnieniami tematycznymi związanymi z jego działalnością oraz zgłaszanymi przez Klienta potrzebami. Ze swojej strony proponujemy nieprzekraczający trzech miesięcy okres próbny. Po upływie tego okresu możliwa jest renegocjacja ustalonej kwoty, z uwzględnieniem ilości, zakresu oraz stopnia skomplikowania i czasochłonności spraw powierzonych Kancelarii.

Dodatkową zaletą takiej formy współpracy jest zawarta w cenie pełna obsługa wszystkich procesów sądowych i egzekucyjnych, za prowadzenie których Klient nie płaci dodatkowo i dopiero po ich wygraniu reguluje koszty tzw. zastępstwa procesowego lub egzekucyjnego, zasądzone przez Sąd lub przyznane przez Komornika Sądowego, które zazwyczaj w całości są pokrywane przez przeciwnika procesowego lub egzekwowane przez Kancelarię od dłużnika.

 

OPŁATA ZA SPRAWĘ

Inną możliwością jest zawieranie każdorazowej umowy do konkretnej sprawy lub jej etapu. To rozwiązane stworzone zostało zarówno z myślą o klientach instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Na wynagrodzenie składają się wówczas następujące elementy:

 • wynagrodzenie wstępne – za przyjęcie sprawy do rozpoznania i prowadzenia (kwota jest ustalana po wstępnej analizie stopnia zawiłości sprawy oraz określenia wstępnej ilości czasu pracy, niezbędnego do prowadzenia sprawy),
 • zastępstwo procesowe – zależne od postanowienia Sądu,
 • zastępstwo egzekucyjne – zależne od postanowienia Komornika,
 • wynagrodzenie windykacyjne – % od sumy kwot wyegzekwowanych od strony przeciwnej.

W zakres tej usługi wchodzi prowadzenie sprawy od przyjęcia do zakończenia jej etapu lub całkowitego jej zakończenia (w zależności od warunków umownych), tj. reprezentacja strony w postępowaniu sądowym I lub/i II instancji, postępowaniu egzekucyjnym, administracyjnym, przed organami administracji publicznej, i in.

 

OPŁATA ZA CZYNNOŚĆ

Ten sposób rozliczania się z Klientem opiera się na ustaleniu wynagrodzenia za wykonanie konkretnej, zleconej przez niego czynności. Proponujemy go z myślą o klientach indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy potrzebują zastąpienia ich w konkretnych sprawach, mających na celu ustabilizowanie ich sytuacji prawnej. Kwota za czynność określona jest z góry i nie wymaga dokonywania przez Klienta w toku sprawy żadnych dopłat. Do takich czynności należą:

 • doradztwo prawne, opiniowanie umów i innych dokumentów, reprezentacja – koszt każdorazowo negocjowany, uzależniony m. in. od skali trudności oraz czasochłonności poszczególnych czynności – wstępnie proponujemy ustalenie wynagrodzenia w oparciu o stawkę za godzinę pracy i liczbę faktycznie przepracowanych godzin lub stawkę ryczałtową za konkretną czynność,
 • zastępstwo procesowe – koszt każdorazowo negocjowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 163, poz. 1349, z późn. zm.).

Sprawami do jakich może mieć zastosowanie ten system są np.:

 • postępowania spadkowe,
 • sprawy rozwodowe,
 • tworzenie umów,
 • rejestracja spółki prawa handlowego,
 • zmiany w KRS,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, itp.

Przy prowadzeniu spraw sądowych oprócz stałych stawek minimalnych określonych przez Ministra Sprawiedliwości dopuszczamy także możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy (success fee).

Wybór formy rozliczeń z Kancelarią zawsze zależy od Klienta i może być wielokrotnie zmieniany tak, aby w danym momencie był dostosowany do aktualnych potrzeb Klienta

Sprawy osób poszkodowanych przeciwko Firmom Ubezpieczeniowym o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody odniesione na skutek wypadków komunikacyjnych prowadzimy zwykle bezzaliczkowo, jedynie za pokryciem niezbędnych kosztów.

Cena porady prawnej w sprawach typowych wynosi wynosi 200 zł + VAT. W sprawach skomplikowanych cena porady może być wyższa.

MAPA DOJAZDOWA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.